English
English
Patentler ve İlaçlar
FarmaPatent
 

Rapor Hakkında

 

Patentler ve ilaçlarla ilgili çeşitli kaynaklardan ve veri tabanlarından yararlanılarak ilk defa 2009 yılında hazırlanmış bu araştırma raporunda 2012 ve sonraki yıllarda ABD veya Avrupa patenti sona erecek 101 etkin madde yer alır. 2012 raporunda ayrıca Wikipedia’dan yararlanılarak ilaç hakkında kısa bilgi verilmiştir.

ABD’de 2011 yılında patenti sona eren aşağıdaki etkin maddeler 2012 raporunda çıkarılmış ve yenilerin ilavesiyle 101 etkin madde tamamlanmıştır.

2012 raporunda çıkarılan etkin maddeler
2012 raporuna eklenen etkin maddeler
CAPECITABINE
CABAZITAXEL
CLOPIDOGREL
DASATINIB
DOLASETRON
DEGARELIX
DRONEDARONE
ESLICARBAZEPINE
EXEMESTANE
FESOTERODINE
LETROZOLE
FINGOLIMOD
LEVOFLOXACIN
LAPATINIB
MOXIFLOXACIN
LASOFOXIFENE
OLANZAPINE
LUBIPROSTONE
PIOGLITAZONE
MICAFUNGIN
QUETIAPINE
NILOTINIB
TAZAROTENE
PRUCALOPRIDE
TIAGABINE
ROFLUMILAST
VERTEPORFIN
SUGAMMADEX

ÖNCEKİ RAPORLARDA ÇIKARILAN ETKİN MADDELER

2011 raporunda çıkarılanlar
2010 raporunda çıkarılanlar
ADAPALENE
LOSARTAN
ATOVAQUONE
REPAGLINIDE
ANASTROZOLE
NARATRIPTAN
CEFDITOREN
SUMATRIPTAN
ATORVASTATIN
OLOPATADINE
CEVIMELINE
TAMSULOSIN
BUTENAFINE
PANTOPRAZOLE
GATIFLOXACIN
TOPIRAMATE
CETRORELIX
PENCICLOVIR
IBUTILIDE
TOREMIFENE
CIDOFOVIR
PRAMIPEXOLE
LAMOTRIGINE
VALACYCLOVIR
DOCETAXEL
ROPIVACAINE
LANSOPRAZOLE
DONEPEZIL
ROSIGLITAZONE
LEVETIRACETAM
EPROSARTAN
SAQUINAVIR
MIGLITOL
FAMCICLOVIR
STRONTIUM RANELATE
MYCOPHENOLIC ACID
GEMCITABINE
TILUDRONIC ACID
NATEGLINIDE
IMIQUIMOD
TOPOTECAN
ORLISTAT
LAMIVUDINE
ZAFIRLUKAST
PERINDOPRIL
LATANOPROST
ZILEUTON
REMIFENTANIL

2012 RAPORUNDA YER ALAN 101 ETKİN MADDE

ABACAVIR
1
ESLICARBAZEPINE
35
RISEDRONIC ACID
69
ADEFOVIR DIPIVOXIL
2
ETANERCEPT
36
RITONAVIR
70
ALISKIREN
3
ETRAVIRINE
37
RIVASTIGMINE
71
ALMOTRIPTAN
4
EZETIMIBE
38
RIZATRIPTAN
72
ALOSETRON
5
FEBUXOSTAT
39
ROFLUMILAST
73
ARIPIPRAZOLE
6
FESOTERODINE
40
ROSUVASTATIN
74
ATAZANAVIR
7
FINGOLIMOD
41
SAXAGLIPTIN
75
ATOMOXETINE
8
FLUVASTATIN
42
SERTACONAZOLE
76
BEXAROTENE
9
FRAVOTRIPTAN
43
SILDENAFIL
77
BIMATOPROST
10
GADOBENIC ACID
44
SIROLIMUS
78
BORTEZOMIB
11
GEMIFLOXACIN
45
SITAGLIPTIN
79
BOSENTAN
12
IBANDRONIC ACID
46
SUGAMMADEX
80
BRINZOLAMIDE
13
IMATINIB
47
SUNITINIB
81
CABAZITAXEL
14
IRBESARTAN
48
TADALAFIL
82
CANDESARTAN
15
LACOSAMIDE
49
TAPENTADOL
83
CASPOFUNGIN
16
LAPATINIB
50
TELITHROMYCIN
84
CINACALCET
17
LASOFOXIFENE
51
TELMISARTAN
85
DABIGATRAN
18
LEVOCETIRIZINE
52
TEMOZOLAMIDE
86
DARIFENACIN
19
LUBIPROSTONE
53
TENOFOVIR
87
DARUNOVIR
20
LINEZOLID
54
TIROFIBAN
88
DASATINIB
21
MICAFUNGIN
55
TOLCAPONE
89
DEFERASIROX
22
MONTELUKAST
56
TOLTERODINE
90
DEGALERIX
23
NELFINAVIR
57
TRAVOPROST
91
DELAVIRDINE
24
NEVIRAPINE
58
VALGANCICLOVIR
92
DESVENLAFAXINE
25
NILOTINIB
59
VALSARTAN
93
DEXMEDETOMIDINE
26
OLMESARTAN
60
VARDENAFIL
94
DOFETILIDE
27
OXALIPLATIN
61
VARENICLINE
95
DULOXETINE
28
PALONOSETRON
62
VILAZODENE
96
DUTASTERIDE
29
PEMETREXED
63
VILDAGLIPTIN
97
EFAVIRENZ
30
PITAVASTATIN
64
ZANAMIVIR
98
ENTACAPONE
31
PRASUGREL
65
ZIPRASIDONE
99
ENTECAVIR
32
PRUCALOPRIDE
66
ZOLEDRONIC ACID
100
ERLOTINIB
33
RABEPRAZOLE
67
ZOLMITRIPTAN
101
ESCITALOPRAM
34
RASAGILINE
68